Contact:0231-534-597

Termeni și condiții

Informatii cu caracter legal si protectia datelor cu caracter personal

VA RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE ȘI INTEGRAL ÎNAINTE DE A VIZITA SITE-UL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE CONDIȚII DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ NU VIZITAȚI ACEST SITE DE INTERNET ȘI/SAU SĂ-L PĂRĂSIȚI IMEDIAT. CONTINUAREA VIZITĂRII SITE-ULUI IMPLICĂ AUTOMAT ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE MAI JOS

SC KIT ELECTRIC SRL (denumita prescurtat KIT ELECTRIC) a creat acest site care poate fi vizitat gratuit la adresa www.kitelectric.ro (Site-ul), in vederea oferirii de informatii generale publicului larg despre firma KIT ELECTRIC, produsele importate în România, distribuitorii autorizati ai produselor etc.

Orice persoana va decide in mod liber daca dorește să viziteze Site-ul. Vizitarea Site-ului implică în mod automat și implicit acordul vizitatorului cu aceste condiții de utilizare. De asemenea prin vizitarea Site-ului persoana în cauză aceeptă ca aceast vizitare se face exclusiv într-un mod corespunzător cu legislația română aplicabilă.
Minorii nu au dreptul de a accesa Site-ul care este adresat în exclusivitate adulților. Totuși, în cazul în care minorii, accesează Site-ul KIT ELECTRIC nu poartă nici o responsabilitate cu privire la aceasta.

Dacă sunteți interesat de un anumit model de utilaj sau accesorii aflate pe pagina noastră de internet vă rugăm să ne contactați accesând pagina de contact.

Anumite informații despre produse, ilustrații și imagini conținute în acestă pagină de internet au fost pregătite cu titlu de prezentare generală pentru o folosință generală pentru pagina de internet kitelectric.ro. Există însă situații în care unele date sau configurații nu sunt disponibile, pentru a satisface cerințele pieții locale, pot fi disponibile doar cu specificații sau configurații diferite. KIT ELECTRIC nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la exactitatea datelor și configuratiilor prezentate cu titlu exemplificativ pe Site. În vederea obținerii de informații exacte orice persoană trebuie sa contacteze SC KIT ELECTRIC SRL.

Orice persoană care accesează, vizualizează sau vizitează site-ul se obligă să folosească Site-ul in strictă conformitate cu aceste condiții de utilizare și într-o manieră corespunzătoare și legală și numai în scopuri legale.

KIT ELECTRIC își rezervă dreptul oricând să completeze, updateze, schimbe, modifice sau să ștearga orice informație de pe site, precum și oricare sau toți termenii și condițiile de utilizare, sau să impună noi condiții sau termeni de utilizare. Orice astfel de amendamente, schimbări, modificări, ștergeri sau adăugări vor fi efective imediat cu notificare prin afișare pe Site. Orice vizitare a Site-ului de către orice persoană dupa o astfel de notificare va constitui acceptarea de către utilizator a acestor schimbări, modificări, adăugări sau ștergeri.
KIT ELECTRIC își rezervă dreptul oricând să schimbe, suspende, înceteze sau restricționeze vizitarea în parte sau în totalitate a Site-ului în orice moment, pentru orice motiv sau fără nici un motiv, și fără nici o notificare, sau obligație.

Utilizatorul acceptă că folosirea Site-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc și că toate Produsele conținutul și paginile de internet sunt prezentate cu titlul informativ și exemplificativ, fără nici o promisiune sau garanție de nici un fel. Produsele se pot comercializa pe Site, iar prezentarea pe Site este pentru comercializare directa de la KIT ELECTRIC.
KIT ELECTRIC nu garantează disponibilitate imediată a Produselor.
Utilizatorul nu va avea nici o pretenție față de KIT ELECTRIC, această aplicându-se oricăror pagube cauzate de către orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în operare sau transmisie, virusare a calculatorului, cădere a liniei de comunicare, etc. Desi KIT ELECTRIC va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului, utilizatorul ia la cunoștință faptul ca KIT ELECTRIC nu poate exercita controlul asupra securității conținutului care trece prin Site si KIT ELECTRIC exclude orice obligație de orice fel pentru transmiterea sau primirea de conținuturi de încălcare de orice natură. KIT ELECTRIC nu este răspunzătoare pentru nici o defăimare, ofensivă sau conduită ilegală a altor utilizatori sau terțe părți și al căror risc revine în totalitate utilizatorului. KIT ELECTRIC nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau pagube speciale care apar din folosirea Site-ului sau posibilitatea de folosire a Site-ului. KIT ELECTRIC nu este responsabilă în nici un fel pentru acțiunile utilizatorilor sau terțelor părți și nu va fi răspunzătoare pentru nici un conținut transmis, încărcat, descărcat, afișat sau creat de către alți utilizatori sau terțe părți.
Utilizatorul accepta să nu considere KIT ELECTRIC responsabil pentru și împotriva oricărei plângeri făcută de către o terță persoană rezultând din folosirea internetului și a acestui Site de catre Utilizator și referitor la toate pierderile (fie directe, indirecte, ca o consecință sau altfel), costuri, acțiuni, proceduri, plângeri, daune, cheltuieli (inclusiv costuri și cheltuieli legale rezonabile), sau obligații, suferite sau asumate direct ca o consecință a incălcării sau neobservării de către Utilizator a acestor termeni și condiții.
Utilizatorul este obligat să suporte toate cheltuielile și orice cheltuieli adiționale în legătura cu folosirea serviciilor de telecomunicație care pot fi percepute de către furnizorul de telefonie și/sau internet al Clientului.

Site-ul poate conține legături către pagini de internet ale unor terțe părți. Aceste legături sunt date Utilizatorului ca un avantaj, și KIT ELECTRIC nu deține nici un control asupra site-urilor de acest fel. KIT ELECTRIC nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri externe și nu sprijină și nu este responsabilă pentru conținutul lor, reclama, produsele, sau alte materiale de pe sau disponibile pe astfel de site-uri. KIT ELECTRIC nu îsi poate asuma responsabilitatea și nu poate garanta conținutul altor pagini de internet la care Site-ul face referire în mod direct sau indirect. Vizitatorii vizitează alte pagini de internet pe proprie răspundere și le utilizează în conformitate cu termenii și condițiile existente pe respectivele pagini de internet.

Acest SITE este proprietatea SC KIT ELECTRIC SRL
Sediu social: PIETONALUL TRANSILVANIEI NR.1, LOC. BOTOȘANI, JUD. BOTOȘANI
Tel: 0231-534-597
E-Mail: office@kitelectric.ro
Cod Unic de Inregistrare: 8399552; atribut fiscal R
Nr. de înregistrare la Registrul Comertului: J07/182/1996
Capital social: 200 RON

KIT ELECTRIC acorda gratuit dreptul de accesare și vizitare a SITE-ului sau oricărei persoane cu capacitate deplină de exercițiu care este interesată. SC KIT ELECTRIC SRL deține toate drepturile de autor cu privire la textul, imaginile, fotografiile, graficele, fișierele audio, fișierele animate, cele video și aranjarea lor pe Site. Acestea nu pot fi copiate pentru a fi folosite în scop comercial sau distribuite, așa cum nu pot nici să fie modificate sau publicate în cadrul altor site-uri. Orice vizitator se obligă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună, sau să exploateze comercial în vreun fel orice conținut sau să încalce mărcile STIHL care sunt marci inregistrate.
KIT ELECTRIC își rezervă dreptul să includă pe site și să transmită prin intermediul Site-ului informații furnizate de către Distribuitorii săi autorizați. Toate și orice declarații, oferte, păreri sau alte informații communicate sau exprimate de către Distributiotori sau parteneri STIHL sau terțe persoane sunt acelea ale respectivilor autori și nu ale lui KIT ELECTRIC.

Denumirile de KIT ELECTRIC și STIHL și logo-urile KIT ELECTRIC și STIHL sunt denumiri și mărci înregistrate protejate. Utilizarea acestora necesită consimțământul scris, expres și neechivoc al KIT ELECTRIC sau STIHL. Orice utilizare neautorizată a mărcii va fi sancționată conform legii. STIHL deține de asemenea și alte mărci întregistrate protejate.

Prin accesarea acestui site, vizitatorul acceptă ca orice dispută legată de acest Site este guvernată exclusiv de legislația română, iar Vizitatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din România. Acest site internet poate fi accesat de oriunde în Romania și de peste hotare. KIT ELECTRIC nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Daca Utilizatorul accesează acest site din afara Romaniei, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

KIT ELECTRIC SRL (denumită în continuare „KIT ELECTRIC”) este bucuroasă că ne vizitați website-urile și sunteți interesați de compania și produsele noastre. Pentru noi, protecția datelor nu este un serviciu simplu și din acest motiv luăm foarte serios protecția datelor dvs. personale. Ne ocupăm de datele dvs. cu cea mai mare atenție și confidențialitate și le folosim numai în limitele dispozițiilor aplicabile în materie de protecție a datelor și, în special, în baza Regulamentului general privind protecția datelor („GDPR”).

Daţi click aici pentru a revizui setarea salvată pentru procesarea datelor de utilizare.

Răspunderea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
KIT ELECTRIC poartă răspunderea pentru prelucrarea legală a datelor dvs.

Prelucrarea datelor de utilizator
Când vizitați site-urile noastre, stocăm numele furnizorului dvs. de servicii de internet, site-ul web de la care ne vizitați, cele ale site-urilor pe care le vizitați, data și durata vizitei dvs. și informații despre dispozitiv (marcă, mo-del, sistem de operare) și browserul web pe care l-ați utilizat. De asemenea, colectăm adresa IP, ultimele patru caractere ale acestuia fiind anonimizate.

Prelucrăm aceste date de utilizator pentru a vă facilita accesul la serviciile noastre din punct de vedere tehnic (de exemplu, pentru a vă adapta serviciile la dispozitivul terminal pe care îl utilizați) și pentru a recunoaște și a opri orice utilizare abuzivă. De asemenea, folosim datele de utilizator în formă anonimizată în scopuri statistice și pentru a ne îmbunătăți site-ul web. Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de utilizator este articolul 6 alineatul (1) primul sub-alineat (f) din GDPR.

Folosirea cookie-urilor de primă parte
Utilizăm ceea ce se cunoaște sub denumirea de cookie-uri pe diverse pagini pentru a face atractivă vizitarea site-urilor web și pentru a facilita utilizarea anumitor funcții. Fișierele cookie sunt mici fișiere text care sunt sto-cate pe dispozitivul terminal. Unele dintre modulele cookie pe care le folosim sunt șterse la sfârșitul sesiunii browserului, adică după ce browser-ul este închis (denumit module cookie de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe dispozitivul dvs. terminal, permițându-ne nouă sau partenerilor noștri să vă recunoaștem browserul la urmă-toarea vizită (acestea sunt denumite cookie-uri pe termen lung). Cookie-urile nu pot fi utilizate pentru a oferi acces la alte fișiere de pe computer sau pentru a vă afla adresa de e-mail. Baza juridică pentru prelucrarea da-telor cu caracter personal folosind cookie-uri este articolul 6 alineatul (1) primul sub-alineat (f) din GDPR.

Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul dvs. terminal și aveți control complet asupra utilizării lor. Puteți dezacti-va sau restricționa transmiterea modulelor cookie prin modificarea setărilor browserului web. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și prin mijloace automate. În cazul în care coo-kie-urile sunt dezactivate pentru site-urile noastre, este posibil să nu puteți utiliza în totalitate toate funcțiile pe site-urile web.

Analiză web folosind Google Analytics
Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Google Analytics utilizează, de asemenea, module „coo-kie”, fișiere text stocate pe computerul dvs. care permit analizarea utilizării site-ului de către dvs. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea acestui site web sunt, de regulă, transferate către un server Goo-gle din SUA, unde acestea sunt stocate.

Site-ul web KIT ELECTRIC utilizează Google Analytics cu componenta suplimentară de „anonimizare IP”. Aceasta în-seamnă că adresa dvs. IP, colectată de Google Analytics, va fi scurtată de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Tratatului privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în SUA. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA și scurtată după ce a ajuns acolo.

Google utilizează aceste informații în numele KIT ELECTRIC pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului web și a in-ternetului față de operatorul site-ului. Adresa IP transmisă de browser ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi combinată cu alte date Google.

Utilizatorii pot preveni stocarea cookie-urilor pe calculatorul lor prin selectarea setărilor corespunzătoare în sof-tware-ul browserului; cu toate acestea, am dori să subliniem faptul că, în acest caz, este posibil să nu puteți uti-liza în întregime toate caracteristicile acestui site web. Puteți împiedica Google să colecteze datele generate de cookie și care apar în legătură cu utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) sau să prelucreze aceste da-te, prin descărcarea și instalarea plugin-ului disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mai multe informații detaliate cu privire la termenii și condițiile de utilizare și protecția datelor pot fi accesate la www.google.com/analytics/terms/de.html or at www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind cookie-uri este articolul 6 alineatul (1) primul sub-alineat (f) din GDPR.
Utilizarea funcției de remarketing sau „Grupuri similare țintă” a Google Inc.
KIT ELECTRIC utilizează funcția de remarketing sau „Grupuri similare țintă” a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Această funcție permite KIT ELECTRIC să abordeze vizitatorii site-ului cu publicitate într-o manieră vizată prin plasarea de anunțuri personalizate, bazate pe interes pentru utilizatorii si-te-ului atunci când accesează alte site-uri din Google Display Network. Google utilizează module cookie pentru a analiza utilizarea site-ului web, care constituie baza pentru crearea de anunțuri bazate pe categorii de intere-se. În acest scop, Google stochează un mic fișier cu o serie de numere în browserele vizitatorilor site-ului web. Vizitele pe site și datele anonimizate ale utilizării site-ului sunt colectate prin acest număr. Datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nu sunt, în general, stocate. Dacă veți accesa apoi un alt site web din Google Display Network, vor apărea anunțuri care este foarte probabil să ia în considerare domeniile de produse și in-formații selectate în prealabil. Puteți examina informații suplimentare despre Google Remarketing și despre Politica de confidențialitate Google la adresa: http://www.google.com/privacy/ads/.
Puteți dezactiva definitiv utilizarea cookie-urilor de către Google urmând următorul link și descărcând și insta-lând plugin-ul furnizat: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Ca alternativă, puteți dezactiva folosirea modulelor cookie de către furnizorii externi selectând pagina de dezactivare a inițiativei de publicitate în rețea la http://www.networkadvertising.org/choices/ și implementând informațiile de renunțare furnizate.
Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind cookie-uri este articolul 6 alineatul (1) primul sub-alineat (f) din GDPR.

DoubleClick by Google
DoubleClick by Google este un serviciu furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). DoubleClick by Google utilizează cookie-uri pentru a vă oferi anunțuri publicitare relevante pentru. Browserului dvs. îi este alocat un număr de identificare pseudonim (ID) pentru a verifica ce anunțuri au fost afișate în browserul dvs. și ce anunțuri au fost selectate. Cookie-urile nu conțin, în general, in-formații personale. Utilizarea cookie-urilor DoubleClick permite companiei Google și site-urilor partenere să plaseze anunțuri pe baza vizitelor anterioare pe site-urile noastre sau pe alte site-uri de pe internet. Informațiile generate de cookie sunt transmise în scopuri de evaluare unui server din SUA unde sunt stocate. Google trimi-te date unor terțe părți numai pe baza reglementărilor legale sau în contextul prelucrării datelor pe bază de cmandat. În niciun caz Google nu vă va combina datele cu alte date colectate de Google.

Puteți preveni stocarea cookie-urilor pe calculatorul dvs. prin selectarea setărilor corespunzătoare în software-ul browserului; cu toate acestea, am dori să subliniem faptul că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza în întregime toate caracteristicile site-urilor noastre. Puteți accesa mai multe informații despre protecția datelor DoubleClick la: https://www.google.com/intl/de/policies/. În plus, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de module cookie și care sunt legate de folosirea site-urilor web sau să prelucreze aceste date prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de, și la setările publicitare, extensia la dezactivarea DoubleClick.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind cookie-uri este articolul 6 alineatul (1) primul sub-alineat (f) din GDPR.

Google Tag Manager
Google Tag Manager este un serviciu furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”) pentru a permite crearea, actualizarea și gestionarea etichetelor. Etichetele sunt mici elemente de cod pe site-ul nostru care, printre altele, servesc la măsurarea comportamentului vizitatorilor și a traficului și pentru a determina impactul publicității online și al canalelor sociale. Ori de câte ori ne vizitați site-ul, configurația curentă a etichetei este trimisă browserului dvs. În acest fel, veți primi instrucțiuni cu privire la ce etichete să fie declanșate. Instrumentul în sine nu colectează date cu caracter personal, ci asigură că se de-clanșează alte etichete care, la rândul lor, ar putea colecta date. Veți găsi mai multe informații despre funcțio-narea etichetelor Google Tag Manager la: https://support.google.com/tagmanager/answer/2772432?hl=de&topic=2574304&ctx=topic and in the use policy: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Google Web Fonts (Fonturi Web Google)
Fonturile Web Google sunt folosite pentru îmbunătățirea aspectului vizual al diferitelor câmpuri de informații de pe acest website (https://fonts.google.com/specimen/Roboto and https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). Fonturile web sunt transferate în memoria cache a browserului dvs. pentru a permite utilizarea acestora pentru prezentare. În cazul în care browserul nu acceptă Fonturile Web Google sau împiedică accesul la acestea, textul va fi afișat în format standard.

Fonturile web Google „Roboto” și „Roboto Condensed” sunt licențiate cu Apache License 2.0:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Informațiile de confidențialitate pot fi accesate la Google Privacy Center, la: http://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/.

Folosirea Google Adwords Conversion Tracking
În calitate de client Google AdWords, folosim Google Conversion Tracking, un serviciu de analiză furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, „Google”). Google AdWords pla-sează un modul cookie pe computer („cookie de conversie”) dacă ați ajuns pe site-ul nostru printr-un anunț Go-ogle. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt utilizate pentru identificarea personală. Dacă vizitați anumite pagini din site-ul nostru și cookie-ul nu a expirat, noi și Google am putea recunoaște că cineva a dat clic pe anunț și a fost redirecționat către site-ul nostru. Fiecare agent de publicitate primește un co-okie diferit. Cookie-urile nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale agenților de publicitate. Informații-le colectate folosind cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru agenții de publicitate AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Agenții de publicitate vor vedea numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu primesc informații care identifică personal utilizatorii.

Dacă nu doriți să participați la urmărire, puteți obiecta față de această utilizare, împiedicând instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs. (opțiune de dezactivare). Nu veți fi inclus în statisticile de urmărire a conversiilor.

Pentru mai multe informații de la Google, accesați: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind cookie-uri este articolul 6 alineatul (1) primul sub-alineat (f) din GDPR.

Microsoft Bing
KIT ELECTRIC utilizează urmărirea conversiilor Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA („Microsoft”). Anunțurile Microsoft Bing plasează un cookie pe computerul dvs., în măsura în care ați acce-sat site-ul nostru printr-un anunț Microsoft Bing. În acest fel, Microsoft Bing și noi putem vedea că cineva a făcut clic pe un anunț, a fost trimis pe site-ul nostru și a ajuns la o pagină țintă predeterminată. Aflăm doar numărul total de utilizatori care au făcut clic pe o reclamă Bing și au fost apoi direcționați către pagina țintă. În general, nu sunt furnizate informații cu caracter personal. Puteți găsi mai multe informații despre protecția date-lor și despre cookie-urile utilizate de Microsoft Bing pe site-ul Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

În cazul în care nu doriți să participați la procesul de urmărire, puteți bloca plasarea unui cookie necesar – even-tual prin intermediul unei setări a browserului care în general dezactivează introducerea automată a cookie-urilor.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind cookie-uri este articolul 6 alineatul (1) primul sub-alineat (f) din GDPR.

Dacă folosiți formularul de contact de pe site vom avea nevoie de detaliile dvs. personale, precum numele și adresa poștală. Aceste informații sunt prelucrate numai în scopul procesării corecte a solicitării dvs. Datele dvs. sunt utilizate numai în măsura necesară pentru acest scop. Dacă este necesar, de ex. deoarece cererea dvs. este pentru o altă companie a Grupului STIHL, datele dvs. vor fi transmise acestei alte companii a Grupului STIHL dacă și în măsura în care acest lucru este necesar pentru procesarea cererii. Baza juridică pentru prelucrarea datelor conform cu descrierea de mai sus este articolul 6 alineatul (1) primul sub-alineat (b) sau (f) din GDPR.

Durata prelucrării datelor de utilizator
Datele de utilizator colectate în timpul vizitei pe site-ul nostru sunt stocate pe o perioadă de 7 zile Verificați da-că este corect. Datele persoanei vizate specificate în această secțiune vor fi șterse în cazul în care cunoaște-rea acestora nu mai este necesară pentru scopurile descrise, cu excepția cazului în care dispozițiile legale pre-văd o perioadă mai lungă de stocare.

Drepturile tale
Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de KIT ELECTRIC și, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale relevante, aveți dreptul la rectificare, ștergere și restricționare a prelucrării. De asemenea, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate de dvs. într-un format structurat, co-mun și electronic. Aceasta include dreptul de a transfera astfel de date unui alt operator de date. În măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, puteți solicita, de asemenea, ca KIT ELECTRIC să transfere datele cu caracter personal direct către celălalt operator de date.

Pentru a exercita drepturile menționate mai sus și în cazul întrebărilor și plângerilor legate de utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, puteți să vă adresați responsabilului de protecție a datelor al KIT ELECTRIC:

Contactați responsabilul cu protecția datelor
Cristi
E-mail: office@kitelectric.ro

INFORMAȚII DE RETURNARE

Conform Ordonanței de Urgență nr 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, vă prezentăm politica Kit Electric privind returnarea produselor :

Dacă un produsul achiziționat nu vă mulțumeste 100% el poate fi returnat în 15 zile calendaristice după momentul livrării / ridicării de către Cumpărător. Returul va fi valabil dacă mesajul de retur prin intermediul formularului de pe această pagină este trimis în maxim 15 zile calendaristice sau dacă produsul este adus la unul dintre magazinele noastre în același interval de timp.

Unele produse au o politică de retur specifică, motiv pentru care vă recomandăm să citiți condițiile de mai jos cu atenție. Serviciul de 15 zile drept de retur nu afectează în niciun fel drepturile legale de retur în 14 zile pentru comerț la distanță.

Condiții generale privind returul produselor

 • Costul de transport pentru retur este suportat de client dacă este trimis prin curier sau gratuit dacă este adus la sediul magazinului.
 • În cazul în care produsul se returnează la showroom, iar modalitatea de plată a fost prin transfer bancar, returul banilor se face tot prin transfer bancar, nu în numerar la casierie.
 • Produsele trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise către Cumpărător.
 • Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire , zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice sau produsele cărora le lipsesc accesorii.
 • Returul se face în ambalajul original, cu etichetele inițiale intacte, cu certificatul de garanție în original și cu toate documentele care au fost livrate împreună cu produsul.
 • Dacă produsul a fost însoțit de eventuale cadouri sau bonusuri acestea trebuie returnate.
 • Dacă s-au cumpărat mai multe produse de același fel și se dorește returnarea tuturor Cumpărătorul trebuie să se asigure că doar unul singur a fost desigilat.
 • Returul celorlalte produse se accept dacă sunt sigilate.
 • Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat și însoțit de accesoriile / cadourile cu care a fost livrat.
 • În cazul consumabilelor de orice fel, produsul se accepta doar dacă este sigilat. În caz contrar se scade valoarea consumabilelor desigilate din valoarea totală.
 • Dacă produsul a fost desigilat și testat de către client trebuie adus curat pentru ca returul să fie acceptat.
 • Vă rugăm să nu lipiți etichete pe ambalajul original al produsului.

INFORMAȚII DE RETURNARE

Conform Ordonanței de Urgență nr 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, vă prezentăm politica Kit Electric privind returnarea produselor :

Dacă un produsul achiziționat nu vă mulțumeste 100% el poate fi returnat în 15 zile calendaristice după momentul livrării / ridicării de către Cumpărător. Returul va fi valabil dacă mesajul de retur prin intermediul formularului de pe această pagină este trimis în maxim 15 zile calendaristice sau dacă produsul este adus la unul dintre magazinele noastre în același interval de timp.

Unele produse au o politică de retur specifică, motiv pentru care vă recomandăm să citiți condițiile de mai jos cu atenție. Serviciul de 15 zile drept de retur nu afectează în niciun fel drepturile legale de retur în 14 zile pentru comerț la distanță.

Condiții generale privind returul produselor

 • Costul de transport pentru retur este suportat de client dacă este trimis prin curier sau gratuit dacă este adus la sediul magazinului.
 • În cazul în care produsul se returnează la showroom, iar modalitatea de plată a fost prin transfer bancar, returul banilor se face tot prin transfer bancar, nu în numerar la casierie.
 • Produsele trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise către Cumpărător.
 • Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire , zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice sau produsele cărora le lipsesc accesorii.
 • Returul se face în ambalajul original, cu etichetele inițiale intacte, cu certificatul de garanție în original și cu toate documentele care au fost livrate împreună cu produsul.
 • Dacă produsul a fost însoțit de eventuale cadouri sau bonusuri acestea trebuie returnate.
 • Dacă s-au cumpărat mai multe produse de același fel și se dorește returnarea tuturor Cumpărătorul trebuie să se asigure că doar unul singur a fost desigilat.
 • Returul celorlalte produse se accept dacă sunt sigilate.
 • Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat și însoțit de accesoriile / cadourile cu care a fost livrat.
 • În cazul consumabilelor de orice fel, produsul se accepta doar dacă este sigilat. În caz contrar se scade valoarea consumabilelor desigilate din valoarea totală.
 • Dacă produsul a fost desigilat și testat de către client trebuie adus curat pentru ca returul să fie acceptat.
 • Vă rugăm să nu lipiți etichete pe ambalajul original al produsului.

Pentru orice aspecte legate de acest Site vizitatorii pot să trimită un e-mail la adresa: E-Mail: office@kitelectric.ro .

Coș de cumpărături